YOUR BROWSER IS OUT OF DATE. For a better experience, use a newer browser like Google Chrome

Speakerbureauets ansvar

Speakerbureauet er ansvarlig for at speakerne taler et korrekt sprog. Det skal være en dialekt der er anerkendt som “officielt sprog”. Der må ikke være udenlandsk accent. Fejl der skyldes speakeren rettes uden vederlag , ellers betales et ulejlighedshonorar, normalt 50% af det oprindelige honorar.

Reklamationer der skyldes at kunden ikke synes at speakeren lever op til forventningerne, accepteres kun hvis speakeren ikke opfylder kravene om korrekt-indfødt dialekt, eller hvis indtalingen er helt uacceptabel og uprofessionel i forhold til stemmeprøven. . I sådanne tilfælde kan tilbagebetaling af speakerhonorar komme på tale, ellers søges problemet løst ved at speakeren genindtaler-retter. I tilfælde af at kunden og speakerbureauet ikke kan blive enige, vælges en officiel tolk (ved udenlandske indtalinger) til at afgøre sagen.

Speakerbureauet kan kun gøres ansvarlig for det udbetalte honorar.

Kundens ansvar

Kunden har selv ansvar for at deres kunder hører og godkender speakerne via stemmeprøverne. "What your hear is what you get” Kunden har selv ansvar for at sikre sig at de rettigheder der er aftalt, står påført på tilsendte faktura. Ved tvivl om aftale kan evt. mail korespondance tages i betragtning. I forbindelse med reklamespeak har kunden 14 dage til at give besked om man ikke ønsker at benytte de aftalte rettigheder - og evt. kun ønsker at betale for fremmøde og lydstudie. Efter 14 dage betales speakerne det fulde beløb.